Kontakt img

Kontakt

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

+48 22 715 40 40 (Pon-Pią: 8:00-18:00)

infoaa@pl.bosch.com

Media społecznościowe: Facebook Twitter Youtube

5261027992

Sąd Rejestrowy: XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy

0000051814

197 443 600 PLN


Robert Bosch Sp. z o.o.